Jeste tutaj:

Strona gwna Katalog SPA w Polsce
Katalog SPA w Polsce

  • Rodzaj obiektu:


  • Wpisz szukane słowo:
  • .
  Nazwa obiektu Opis obiektu Województwo Rodzaj obiektu
Uzdrowisko Wysowa SA- Sanatorium Uzdrowiskowe
Uzdrowisko Wysowa SA- Sanatorium Uzdrowiskowe

Miejscowo: Wysowa - Zdrj


Tradycje leczenia uzdrowiskowego s w Wysowej - Zdroju znacznie dusze i sigaj XVIII w. Okres wietnoci uzdrowiska to przeom XIX i XX w. Zniszczenia obu wojen wiatowych przekreliy tamte osignicia, dlatego te caa baza zabiegowa i zaplecze powstay w okresie powojennym. Zapewnia to prowadzenie leczenia w obiektach w peni odpowiadajcych dzisiejszym standardom.

Maopolskie Uzdrowiska
Sanatorium Marconi - Uzdrowisko Busko-Zdrj S.A.
Sanatorium Marconi - Uzdrowisko Busko-Zdrj S.A.

Miejscowo: Busko - Zdrj

Zapraszamy Pastwa do piknego kurortu, Buska-Zdroju,

gdzie w kontakcie z nieskaon przyrod, poddajc si naturalnym rodkom leczniczym mona poprawi zdrowie, odbudowa sprawno fizyczn, wyleczy wiele schorze.

Busko-Zdrj pooone jest w wojewdztwie witokrzyskim, na malowniczym Ponidziu

(80 km od Krakowa, 220 km od Warszawy).

witokrzyskie Uzdrowiska
Uzdrowisko Naczw
Uzdrowisko Naczw

Miejscowo: Naczw

Wspczesne uzdrowisko bazuje na obiektach zabytkowych i powstaych w II poowie XX wieku.

Lubelskie Uzdrowiska
Uzdrowisko Rabka
Uzdrowisko Rabka

Miejscowo: Rabka Zdrj

Historia powstania Uzdrowiska Rabka jest cile zwizana z wystpujcymi tu rdami solnymi i siga lat trzydziestych XIII wieku, kiedy to wojewoda krakowski upowani klasztor cystersw do wykorzystywania soli na potrzeby klasztoru.

Maopolskie Uzdrowiska
Uzdrowisko Horyniec
Uzdrowisko Horyniec

Miejscowo: Horyniec Zdrj

Unikatowe walory lecznicze i klimatyczne naszego uzdrowiska pozwol kademu odzyska siy witalne, ch do ycia, wewntrzny spokj, a co najwaniejsze zauwaalnie poprawi stan zdrowia. Opierajc si na historycznych przekazach mona rzec, i jedn z pierwszych osb, ktra docenia walory lecznicze tutejszych wd siarczkowo ? siarkowodorowych by Jan Sobieski Hetman Wielki Koronny, pniejszy Krl Polski. Pono z zalet leczniczych horynieckich wd korzystaa take Marysieka Sobieska Krlowa Polski. Na pewno warto pj w lady krlewskiej pary i wykorzysta dla siebie waciwoci leczniczo ? relaksujce horynieckich wd i borowiny oraz klimatu. Horyniec syn i synie z jednej z najlepszych, jeli nie najlepszej w Polsce borowiny. ?Uzdrowisko Horyniec? ma wasne zasoby tego cennego i jake skutecznego w dziaaniu tworzywa leczniczego. Leczymy ni choroby narzdu ruchu, stany pourazowe i pooperacyjne, zwyrodnienia staww, zesztywniajce zapalenie staww krgosupa, poraenia, rw kulszow, dyskopatie.

Podkarpackie Uzdrowiska
Uzdrowisko Solec - Zdrj
Uzdrowisko Solec - Zdrj

Miejscowo: Solec Zdrj

Uzdrowisko Solec-Zdrj Sp. z o.o. jest ma, prywatn firm, ktra znajduje si w bardzo malowniczej miejscowoci Solec-Zdrj, posiadajcej status gminy uzdrowiskowej. Nasze Uzdrowisko pooone jest w powiecie buskim, w poudniowo-wschodniej czci wojewdztwa witokrzyskiego, w obrbie Niecki Nidziaskiej. Solec-Zdrj usytuowany jest 3 km od trasy Sandomierz ? Krakw, 20 km od Buska-Zdroju, 70 km od Kielc i 90 km od Krakowa. Pnocne rejony gminy wchodz w granice Szanieckiego Parku Krajobrazowego. Sam Solec pooony jest nad rzek Rzosk, na wysokoci 180 m n.p.m. Niecka Solecka to falista rwnina, zbudowana z margli kredowych, przykrytych mioceskimi wapieniami oraz gipsami. Z wystpowaniem gipsw wi si obecno siarczanych rde wd mineralnych. Sone rda, ktre znajdoway si na okolicznych kach, przyczyniy si do powstania nazwy miejscowoci.

witokrzyskie Uzdrowiska

Hotel Polanica Resort & SPA

Gboczek Vine Resort & SPA

Malownicze pooenie, zrewitalizowany Park Zdrojowy, synny deptak oraz blisko wielu atrakcji Ziemi Kodzkiej!

Gboczek Vine Resort & SPA

Gboczek Vine Resort & SPA

Powr do pikna, ktre nosisz w sobie...

Hotel Ossa Congress & SPA

Hotel Ossa Congress & SPA

SPA- Sanitas per aquam - zdrowie dziki wodzie...